Εκπαίδευση βαφής με χρήση VR

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Συναρπαστικά νέα! Έχουμε την τιμή να αποτελούμε τον αποκλειστικό διανομέα του Virtual Reality Spray προσομοιωτή της Skillveri Metaverse & XR Simulations σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία και Τουρκία. Η Skillveri είναι Νο1 παγκοσμίως σε προσομοιωτές βαφής.
Με τους προσομοιωτές βαφής τόσο το Ινστιτούτο όσο και οι εταιρείες που θα το επιλέξουν, αναβαθμίζουν τον τρόπο εκπαίδευσης των τεχνιτών – βαφέων αφού η αξιολόγηση γίνεται άμεσα και με λεπτομέρεια που μία τυπική εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να καλύψει. Ξεκινάμε με μέτρηση δεξιοτήτων, ζωντανή αξιολόγηση και ανάλυση ποιότητας βαφής όπου ο εκπαιδευόμενος μπορεί συνεχώς να εξελίσσει τις ικανότητές του αυξάνοντας το σκορ.

προσομοιωτές βαφής