Γιατί IoCT;

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Το IoCT είναι ένα σύγχρονο Ινστιτούτο έρευνας και καινοτομίας στον κλάδο των χρωμάτων, ενώ ξεχωρίζει γιατί υιοθετεί νοοτροπία υποστήριξης κάθε ανάγκης, μικρότερης ή μεγαλύτερης, όπου και αν αυτό απαιτείται.

Το Ινστιτούτο, ταυτόχρονα, αποτελεί τον μοναδικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον κλάδο των χρωμάτων στην Ελλάδα. Η κατάρτιση κάθε επαγγελματία βαφέα, επιθεωρητή βαφής, στελέχους χρωματοβιομηχανιών και καταστήματος  χρωμάτων αποτελεί πρωταρχικό σκοπό του Ινστιτούτου. Η δυνατότητα λήψης πιστοποίησης γνώσης  και ικανοτήτων για τους επαγγελματίες βαφείς από τον διαπιστευμένο φορέα TUV Austria, αποτελεί πρωτοπορία για τη χώρα και τον κλάδο.  Παράλληλα οργανώνονται από το Ινστιτούτο σεμινάρια και ημερίδες για την ενημέρωση των επαγγελματιών αλλά και όλων των έμμεσα εμπλεκόμενων, όπως αρχιτέκτονες, μηχανικοί, διακοσμητές κ.ά.

Τα προγράμματα κατάρτισης του Ινστιτούτου ακολουθούν τις τρέχουσες απαιτήσεις του κλάδου και πραγματοποιούνται αξιοποιώντας καινοτόμες και σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης.

Το IoCT, στελεχώνεται από ακαδημαϊκούς, υψηλόβαθμα στελέχη βιομηχανιών παραγωγής, αξιόλογους και εξειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου, με ξεχωριστή πορεία και εμπειρία ετών. Οι οποίοι, μέσα από τις δράσεις του Ινστιτούτου, προωθούν ενεργά  την διάχυση της γνώσης, τις βέλτιστες πρακτικές και την τεχνογνωσία του κλάδου.  Επομένως, είναι ο μόνος φορέας που είναι σε θέση να προάγει άρτια γνώση, στη θεωρία και στην πράξη.