Επιθεωρητές Βαφών

Frosio - A new programm has started in Ioct
Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Το Institute of Coating Technologies απευθύνεται μέσω των εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και σε επιθεωρητές βαφών. Το Ινστιτούτο συνεργαζόμενο με το φορέα Paint Inspector υλοποιεί πρόγραμμα κατάρτισης για τους επιθεωρητές βαφών που οδηγεί στη γνωστή για τον κλάδο πιστοποίηση FROSIO. Η  πιστοποίηση FROSIO είναι πλέον απαιτούμενη σε όλα τα σύγχρονα έργα μεταλλικών κατασκευών, με πληθώρα εφαρμογών στην βιομηχανία και την ναυτιλία.

Η παρακολούθηση του προγράμματος αναβαθμίζει το επίπεδο γνώσης των επιθεωρητών, ενισχύει το κύρος και τη θέση τους και οδηγεί σε επιτυχημένα έργα βαφών