Προσωπικό Τεχνικών Εταιρειών

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Η προδιαγραφή ενός έργου κατασκευής ή ανακαίνισης περιλαμβάνει σχεδόν πάντα απαίτηση προδιαγραφής χρώματος. Η προδιαγραφή υλικών και διαδικασιών δεν μπορεί να υλοποιηθεί σωστά, όταν απουσιάζει η γνώση των συγκεκριμένων υλικών. Οι ιδιότητες, η χημική σύσταση, οι συνθήκες εφαρμογής, το περιβάλλον και κάθε είδους ιδιαιτερότητα κατά την εφαρμογή, επηρεάζουν την περιγραφή του ζητούμενου υλικού.

Μία μη ορθή προδιαγραφή υλικού οδηγεί πολλές φορές σε μη επιθυμητά τεχνικά και αισθητικά αποτελέσματα, σε καθυστερήσεις στην παράδοση του έργου και σε διάφορες άλλες αστοχίες. Το Institute of Coating Technologies μέσα από την πληθώρα των δυνατοτήτων κατάρτισης που προσφέρει έρχεται να δώσει λύση στη συγκεκριμένη ανάγκη, μιας και η ορθή προδιαγραφή προέρχεται από την επαρκή γνώση. Τότε και μόνο, όλα δένουν αρμονικά, σε κάθε φάση του έργου, με αποτέλεσμα την παράδοση ενός άρτιου αποτελέσματος, με αντοχή στο χρόνο και τη χρήση.

Η γνώση των υλικών και των ιδιαιτεροτήτων τους συμβάλλει, επίσης, στην ουσιαστική επίβλεψη των εργασιών με δυνατότητα άμεσης επέμβασης και υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών, όταν και όπου χρειάζεται.

Οι δυνατότητες κατάρτισης και εκπαίδευσης του Institute of Coating Technologies είτε με τη μορφή σεμιναρίων, είτε μέσα από ημερίδες ή εταιρικές και προσωποποιημένες εκπαιδεύσεις διασφαλίζουν την γνώση των υπαλλήλων και τη συνεχή ενημέρωσή τους γύρω από κάθε εξέλιξη και τάση στον κλάδο των χρωμάτων.