Κατάρτιση Επαγγελματιών

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Το Ινστιτούτο μέσα από σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης (κύκλοι σπουδών, σεμινάρια, εταιρικές εκπαιδεύσεις, εξατομικευμένες δράσεις κ.α.) απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου των χρωμάτων με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων του κάθε επαγγελματία ξεχωριστά.

Τα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης που υλοποιούνται καλύπτουν πλήρως τους παρακάτω επαγγελματίες ανεξάρτητα της εργασιακής τους εμπειρίας.

Τα στελέχη του Ινστιτούτο άμεσα μπορούν να συνδράμουν στην βελτιστοποίηση της καθημερινότητας και του παραγόμενου έργου αυτών των επαγγελματιών. Ενώ νέα προγράμματα θα προστίθενται καλύπτοντας συνεχώς περισσότερες επαγγελματικές ομάδες.