Επαγγελματίες Βαφείς

First educational course on Institute of Coatings Technology
Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Το Institute of Coating Technologies υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης για τους επαγγελματίες βαφείς, με ενίσχυση της γνώσης τους σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Η σημαντική καινοτομία του Ινστιτούτου είναι η δυνατότητα λήψης πιστοποίησης της γνώσης αυτής, μετά την ολοκλήρωση του σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ο κλάδος των επαγγελματιών βαφέων εν γένει αποτελεί έναν από τους λίγους επαγγελματικούς κλάδους στην Ελλάδα, στον οποίο απουσιάζει η σύγχρονη και οργανωμένη  επαγγελματική κατάρτιση ενώ η γνώση και η εμπειρία δεν πιστοποιούνταν  έως σήμερα. Το Institute of Coating Technologies, σε συνέργεια με αναγνωρισμένους φορείς από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα και να ικανοποιήσει τις ανάγκες ενημέρωσης και αναβάθμισης γνώσεων των επαγγελματιών βαφέων, οδηγώντας τελικά σε πιστοποίηση προσόντων.

Η πιστοποίηση αυτή προκύπτει μέσα από τη διεξαγωγή ειδικών εξετάσεων από  τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη λήψη της πιστοποίησης, βάσει ISO 17024, ο τεχνίτης βαφέας διαφοροποιείται και ξεχωρίζει, έχοντας επιπρόσθετα την ικανότητα να διασφαλίζει την ποιότητα της δουλειάς του και να αποδεικνύει τις γνώσεις του σε κάθε εργασιακή ευκαιρία.

Τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται από το Ινστιτούτο καλύπτουν κάθε ανάγκη των βαφέων με οποιαδήποτε εμπειρία. Από νεοεισερχόμενους βαφείς στο χώρο έως και εργολάβους με πολυετή εμπειρία, τα προγράμματα του Ινστιτούτου προσφέρουν γνώση για την άντληση πληροφοριών από τα τεχνικά φυλλάδια, για την υιοθέτηση των σωστών πρακτικών και για την αντιμετώπιση κάθε είδους τεχνικής ανάγκης και δυσκολίας στην εφαρμογή. Η υλοποίησή τους είναι εξατομικευμένη, ενώ προσφέρεται ειδική εταιρική εκπαίδευση για μεγάλες ομάδες βαφέων

Παράλληλα, το IoCT με τη διενέργεια εξειδικευμένων και στοχευμένων σεμιναρίων όπως αντιμετώπισης φαινομένων υγρασίας, τεχνοτροπίας κ.α. συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της γνώσης και των τεχνικών ικανοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου, γεγονός που αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στην καθημερινή εργασία των βαφέων.