Εταιρική και Προσωποποιημένη Εκπαίδευση

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Η ανάγκη διασφάλισης της γνώσης των ιδιοτήτων, των πρακτικών και των τάσεων των χρωμάτων αποτελεί πρωταρχικό στόχο για τους επαγγελματίες που σχετίζονται με τον κλάδο. Είναι, επίσης, υπαρκτή η ανάγκη εκπαίδευσης σε ποικίλα επίπεδα εμβάθυνσης και ικανοποίησης κάθε απαίτησης ανά επαγγελματική κατηγορία

Το Institute of Coating Technologies (IoCT)  είναι δίπλα σε κάθε κλάδο και δύναται να δώσει καινοτόμες λύσεις, με εργαλεία κατάρτισης, συνδυάζοντας την θεωρία με την πράξη. Μέσα από σύγχρονα και εξειδικευμένα προγράμματα εταιρικής και προσωποποιημένης εκπαίδευσης, το IoCT αποτελεί έναν μοναδικό σύμμαχο πολλών επαγγελματιών που καλούνται να αντιμετωπίσουν κάθε είδους απαίτηση στην επιλογή και εφαρμογή των χρωμάτων. Το είδος, ο χρόνος και η υλοποίηση της κατάρτισης, πραγματοποιούνται ανάλογα των ειδικών και τεχνικών αναγκών των επαγγελματιών που απευθύνονται στο Ινστιτούτο.

Κάθε φορέας, επιχείρηση ή επαγγελματίας, μπορεί να αναζητήσει στο Ινστιτούτο γενικότερη ή εξειδικευμένη κατάρτιση σε κάθε θεματική που αφορά στα χρώματα. Το IoCT προσφέρει τη δυνατότητα εκπαίδευσης όχι μόνο στο χώρο του Ινστιτούτου αλλά και στην έδρα των ενδιαφερόμενων, καθώς και την επί τόπου παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ειδικής κατάρτισης κατά τη διάρκεια έργου.

Το υψηλό επίπεδο των εκπαιδευτών, η ευρεία επιστημονική γνώση στον τομέα του χρώματος, η συνεχής παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και η ευελιξία του Ινστιτούτου το καθιστούν την ιδανική επιλογή για ουσιαστική γνώση. Παράλληλα, αν αυτό απαιτείται, μπορούν να αναπτυχθούν και αντίστοιχα σχήματα πιστοποίησης σε συνεργασία με διαπιστευμένους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.