Χρωματομετρία και Διεθνή Συστήματα Αποχρώσεων

Χρωματομετρία
Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print
  • Ώρες: 6
  • Διδακτικές Ενότητες: 2
  • 6 ώρες διά ζώσης
  • 120,00
  • ΛΑΕΚ

Επόμενο Σεμινάριο

Ημέρα: Σάββατο 27/04/2024 10:00-16:00
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 12/04/2024

To σεμινάριο στη χρωματομετρία και στα διεθνή συστήματα αποχρώσεων απευθύνεται κυρίως στα στελέχη της χρωματοβιομηχανίας (στελέχη Έρευνας και Ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου, τεχνικής υποστήριξης και πωλητές) καθώς και σε αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, διακοσμητές εσωτερικών χώρων και εφαρμοστές χρωμάτων εμβαθύνοντας στην έννοια της απόχρωσης και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο διδακτικές ενότητες, στην πρώτη αναφέρονται βασικές έννοιες της χρωματομετρίας, παρουσιάζονται όργανα που βοηθούν στην αντίληψη της απόχρωσης καθώς και οι παράγοντες οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή αποχρώσεων.
Στην δεύτερη διδακτική ενότητα αναλύονται τα διεθνή συστήματα αποχρώσεων και ακολουθεί πρακτική εκμάθηση με χρήση εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού από το φορέα NCS (Natural Colour System®).

Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου κατάρτισης, των βιωματικών δράσεων και των περιορισμών για την μη διάδοση του COVID-19, διαμορφώνονται ολιγομελή τμήματα ανά κύκλο εκπαίδευσης έτσι ώστε να τηρείται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών καθώς και ο συμμετέχων να λαμβάνει το μέγιστο από το σύνολο των διαδικασίας.

Κόστος

Το συνολικό κόστος του σεμιναρίου είναι 120,00 €.
Το κόστος συμμετοχής μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,06%).
http://laek.oaed.gr/