Νομική Υποστήριξη Επαγγελματιών

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Το IoCT, μέσα από συνέργειες με νομικούς συμβούλους, με εξειδίκευση στα θέματα υποστήριξης επαγγελματιών, συνδράμει τους επαγγελματίες του κλάδου με υπηρεσίες νομικής υποστήριξης για μια σειρά θεμάτων που ανακύπτουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η αντιμετώπιση θεμάτων νομικής φύσης, τα οποία ενδέχεται να κωλύουν την αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματός τους.