Διακοσμητές

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Η εκπαίδευση που το Ινστιτούτο προσφέρει στην τεχνολογία χρώματος αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα για μία ακόμα ομάδα επαγγελματιών, τους διακοσμητές.

Η γνωριμία με τα χρώματα και τις αποχρώσεις, οι βασικές τους ιδιότητες, οι ιδιαιτερότητες των υλικών σε συνάρτηση με την επιφάνεια και τις συνθήκες εφαρμογής αποτελούν γνώσεις που συνήθως οι διακοσμητές αποκτούν μετά από πολλά χρόνια εμπειρίας και κερδίζεται μέσα από κόπο, αστοχίες και προσωπική προσπάθεια των ενδιαφερομένων. Η απουσία ουσιαστικών γνώσεων στο αντικείμενο των χρωμάτων επιφέρει πολλές φορές δυσκολίες και δημιουργεί καθυστερήσεις στον επαγγελματικό κλάδο των διακοσμητών.

Η επαφή τους, επίσης, με κάθε νέα τάση αναφορικά με τα χρώματα, τις αποχρώσεις και τις τεχνοτροπίες, όπως αυτές προκύπτουν και διαφοροποιούνται ανά έτος και εποχή, αποτελούν ένα ακόμα ιδιαίτερο κίνητρο παρακολούθησης ενός σεμιναρίου ή ημερίδας του IoCT.

Η δυνατότητα κατάρτισης μέσα από ολιγομελή ειδικά σεμινάρια που το Institute of Coating Technologies μπορεί να υλοποιήσει προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων για τους διακοσμητές, τους interior & exterior designers και τα αντίστοιχα τμήματα των μελετητικών γραφείων. Εκτός από την γνώση των σύγχρονων τάσεων των χρωμάτων, μέσα από τη γνώση των υλικών, μπορούν να αποτυπωθούν ορθά οι προδιαγραφές για κάθε έργο βαφής και διακόσμησης. Παράλληλα, επιτυγχάνεται ένας ουσιαστικός έλεγχος από την πλευρά του επαγγελματία διακοσμητή σε κάθε στάδιο εφαρμογής με άμεση δυνατότητα διορθωτικών ενεργειών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει και ταυτόχρονα η μείωση αστοχιών και καθυστερήσεων στην παράδοση του έργου συμβάλλουν στην ενίσχυση της φήμης και της αξιοπιστίας των διακοσμητών για κάθε εργασία που αναλαμβάνουν.