Συνεργασίες

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Το Institute of Coating Technologies (IoCT) ξεχωρίζει ήδη από τα πρώτα του βήματα, για μια σειρά από επιτυχημένες συνεργασίες με σημαντικούς ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και επαγγελματικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως αυτές με:

  • τη Διεθνή Ένωση Τεχνιτών Βαφέων (The International Association of Painting Contractors, UNIEP),
  • τον Αμερικάνικο οργανισμό για την ανάπτυξη των προτύπων (ASTM),
  • τον εκπαιδευτικό βραχίονα του ΣΕΒ (ΙΒΕΠΕ)
  • το Ινστιτούτο Διάβρωσης της Αγγλίας (ICorr)
  • τον εκπαιδευτικό φορέα Paint Inspector
  • το ερευνητικό ινστιτούτο Fraunhofer-Gesellschaft

διότι το Ινστιτούτο προσβλέπει στην βελτίωση της κατάρτισης των επαγγελματιών βαφέων, των εκπαιδευτών αλλά και την μεταλαμπάδευση της γνώσης στο σύνολο του κλάδου των χρωμάτων.

UNIEP

Η Διεθνής Ένωση Τεχνιτών Βαφέων (UNIEP) εκπροσωπεί πάνω από 60.000 επιχειρήσεις μέσω 19 συλλόγων σε 15 ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες απασχολούν περίπου 280.000 τεχνίτες βαφείς. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η UNIEP  υπερασπίζεται τα συμφέροντα των βαφέων και προωθεί την εικόνα του επαγγελματία μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, από το 1953.

Η συνεργασία του Ινστιτούτου με την UNIEP ξεκίνησε το 2019 και έχει ως κοινό στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα των τεχνιτών βαφέων στην Ευρώπη. Προσπάθεια όλων των μελών είναι η εκπαίδευση των βαφέων να δίνει ισότιμες δυνατότητες και ευκαιρίες σε όλους τους τεχνίτες βαφείς και να ενισχύσει την κινητικότητά τους στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν υλοποιηθεί ήδη, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα προγράμματα «Europa MAISTER» και «InPaint». Το Ινστιτούτο εργάζεται με την UNIEP για την υλοποίηση του προγράμματος, που θα οδηγήσει στη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού πανεπιστημιακού πτυχίου βαφέα.

Τέλος ιδιαίτερες προσδοκίες δημιουργεί η συνεργασία, σχετικά με τις προκλήσεις που θέτει η ψηφιακή επανάσταση για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους αναπτύσσονται και δοκιμάζονται, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικά προγράμματα με τη χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality – AR) στην επαγγελματική επιμόρφωση.

ASTM

Ο Αμερικανικός οργανισμός για την ανάπτυξη των προτύπων (ASTM) είναι ένας, παγκόσμιας αποδοχής, οργανισμός τυποποίησης. Ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει αναπτυχθεί καθιερώνοντας πρότυπα σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών προϊόντων – υλικών, καθώς και επί συναφών συστημάτων και υπηρεσιών.

Ο ASTM ιδρύθηκε το 1898, είναι ο αρχαιότερος οργανισμός τυποποίησης και εδρεύει στη Πενσυλβάνια των ΗΠΑ. Αποτελεί σήμερα διεθνή κυβερνητικό οργανισμό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναπτύχθηκε συντάσσοντας διεθνή τεχνικά πρότυπα, τα οποία και γίνονται παγκοσμίως αποδεκτά. Σήμερα θεωρείται, ίσως, ο μεγαλύτερος οργανισμός προτύπων στον κόσμο, περιλαμβάνοντας περισσότερα από 12.000 πρότυπα.

Από τις αρχές του 2020 το Ινστιτούτο είναι μέλος του ASTM συμμετέχοντας ενεργά στην τεχνική επιτροπή «D01 on Paint and Related Coatings, Materials, and Applications» η οποία σχετίζεται με την ανάπτυξη προτύπων για τον κλάδο των χρωμάτων.

ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ αποτελεί τον εκπαιδευτικό βραχίονα του ΣΕΒ στο χώρο της Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ιδρύθηκε το 1980 από μια ομάδα ελληνικών βιομηχανιών, κατόπιν πρωτοβουλίας του ΣΕΒ, με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση εργαζομένων και ανέργων.

Το ΙΒΕΠΕ προσφέρει πάνω από 250 προγράμματα κατάρτισης και έχει πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δομές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Πάτρα που μπορούν να αναλάβουν τη φιλοξενία των δραστηριοτήτων του.

Η συνεργασία του ΙΒΕΠΕ με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες υλοποίησης των εκπαιδευτικών του δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το IoCT αποτελεί από τις αρχές του 2020 έναν από τους βασικούς συνεργάτες του ΙΒΕΠΕ για την ανάπτυξη και προώθηση κοινών επιμορφωτικών δραστηριοτήτων σε αντικείμενα σχετικά με τον κλάδο των χρωμάτων.

Κοινός στόχος και των δύο οργανισμών είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η συνεργασία με καταξιωμένους φορείς και επαγγελματίες από το εξωτερικό, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση του ρόλου των συναφών επαγγελμάτων σε εργασίες προετοιμασίας και βαφής επιφανειών.

Institute of Corrosion

Το Ινστιτούτο Διάβρωσης (ICorr) είναι ο επιστημονικός φορέας, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, o οποίος ειδικεύεται στην διάβρωση και προστασία των μεταλλικών κατασκευών. Αποτελεί έναν από τους κορυφαίους φορείς στον κόσμο, για την μελέτη και προστασία από την διάβρωση.

Το ICorr είναι, ταυτόχρονα, διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας κατάρτισης και πιστοποίησης για πάρα πολλούς επαγγελματίες και μεταξύ άλλων προσφέρει προγράμματα πιστοποίησης για επιθεωρητές βαφών όπως και προγράμματα κατάρτισης σχετικά με την καθολική προστασία μεταλλικών κτιρίων και κατασκευών. Το πιο γνωστό, όμως, πρόγραμμα είναι το ICATS, (The Industrial Coating Applicator Training Scheme), το πρόγραμμα πιστοποίησης για τους βαφείς μεταλλικών κατασκευών, το οποίο περιλαμβάνει την προετοιμασία και την βαφή των επιφανειών. Το πρόγραμμα ICATS προσφέρεται από το ΙΒΕΠΕ με την επιστημονική συνεργασία του IoCT.

Paint Inspector

Ο πιστοποιημένος εκπαιδευτικός φορέας Paint Inspector καταρτίζει επαγγελματίες επιθεωρητές βαφών σε όλο τον κόσμο. Με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση, σε συνέργεια με φορείς, όπως το IoCT, έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα εκπαιδευτικά προγράμματα και έχει καταρτίσει περισσότερους από 3000 επιθεωρητές βαφέων.

Το Institute of Coating Technologies, μαζί με τον εκπαιδευτικό φορέα Paint Inspector, συνδιοργανώνουν στην Ελλάδα πρόγραμμα κατάρτισης επιθεωρητή βαφέων που οδηγεί στην πιστοποίηση FROSIO.

Fraunhofer Institute 

Το Fraunhofer-Gesellschaft, με έδρα τη Γερμανία, είναι ένας κορυφαίος παγκόσμιος ερευνητικός οργανισμός. Με βασική στόχευση την ανάπτυξη τεχνολογιών ζωτικής σημασίας για το μέλλον. Tο Ινστιτούτο εργάζεται, μεταξύ άλλων, πάνω στην ανάπτυξη νέων συστημάτων συντήρησης των υγρών χρωμάτων δίχως τη χρήση βιοκτόνων ουσιών (biocide free paints).

Το Ινστιτούτο Fraunhofer διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην έρευνα και καινοτομία στον κλάδο, καθώς αποτελεί μία κινητήριο δύναμη εξέλιξης των χρωμάτων ενώ για το IoCT είναι ένας σημαντικός εταίρος στις δράσεις έρευνας και καινοτομίας.