Επιστήμονες, Αρχιτέκτονες και Μηχανικοί

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Η εκπαίδευση και κατάρτιση στην τεχνολογία των χρωμάτων αποτελεί ζητούμενο όχι μόνο για τους επαγγελματίες βαφείς αλλά και για επαγγελματίες με έμμεση ή άμεση σχέση με το χρώμα. Αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, χημικοί και κάθε επαγγελματίας που εφαρμόζει, αξιολογεί και προδιαγράφει προϊόντα χρώματος, αποτελούν αποδέκτες των προγραμμάτων κατάρτισης του IoCT.

Οι επαγγελματίες των δομικών υλικών, όπως οι πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες, αντιμετωπίζουν καθημερινά προκλήσεις στην εφαρμογή και επίβλεψη των έργων που έχουν αναλάβει. Η κατανόηση των βασικών ιδιοτήτων του χρώματος, της σωστής εφαρμογής και της καταλληλότητας για συγκεκριμένες εφαρμογές οδηγούν σε σωστά δομημένες προδιαγραφές για ένα έργο. Η γνώση αυτή συμβάλλει θετικά στο κύρος και την αξιοπιστία του επαγγελματία που προδιαγράφει τα συστήματα βαφών.

Η μελέτη των προτύπων και η ουσιαστική κατανόηση των τεχνικών πληροφοριών που συνοδεύουν ένα προϊόν χρώματος (όπως το τεχνικό φυλλάδιο, το δελτίο επιδόσεων και το δελτίο δεδομένων ασφαλείας) αποτελούν μερικά από τα βασικά οφέλη των προγραμμάτων κατάρτισης του IoCT.