Τεχνικοί και Πωλητές Βιομηχανιών Παραγωγής Χρωμάτων και Δομικών Υλικών

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Η συνεχής κατάρτιση και επιμόρφωση είναι πρωταρχικής σημασίας για τις βιομηχανίες χρωμάτων και δομικών υλικών. Και τούτο διότι η γνώση πάνω στην τεχνολογία των χρωμάτων, συνεχώς αλλάζει, εξελίσσεται και διαφοροποιείται.

Εξειδικευμένα σεμινάρια στους ανθρώπους των βιομηχανιών, που μπορεί να προσεγγίζουν συγκεκριμένες απαιτήσεις σε ιδιότητες ειδικών προϊόντων χρώματος και βερνικιών, αποτελούν μία από τις δυνατότητες του Ινστιτούτου. Επιπρόσθετα, η επικαιροποίηση της γνώσης των πωλητών και των τεχνιτών των βιομηχανιών αυτών έχει ιδιαίτερη σημασία. Μέσα από τις συνέργειες του Ινστιτούτου με αναγνωρισμένους φορείς του κλάδου σε όλο τον κόσμο, είναι εφικτή η μετάδοση των τελευταίων τάσεων, εξελίξεων και καινοτομιών της παγκόσμιας αγοράς των χρωμάτων. Τα σεμινάρια αυτά δομούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων εταιρειών.