Η παρουσία του Ινστιτούτου Χρωμάτων στο Building Material Show 2023

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Το Ινστιτούτο Χρωμάτων συμμετείχε στο 1ο Building Material Show που διοργανώθηκε με επιτυχία στο ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ. Το event έλαβε χώρα στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και πλήθος επισκεπτών περιηγήθηκαν στους χώρους της έκθεσης.

Η ομάδα του IoCT ήταν εκεί για να συζητήσει, να ενημερώσει και να ανταλλάξει απόψεις με επαγγελματίες του κλάδου, συνεργάτες, φίλους και άλλους ενδιαφερόμενους.

Πιο συγκεκριμένα οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για τα τρέχοντα και πολύ επιτυχημένα εκπαιδευτικά προγράμματα  κατάρτισης «Τεχνίτη Βαφέα»  και «Τεχνολογίας Χρωμάτων». Η κατάρτιση Τεχνίτη Βαφέα  απευθύνεται σε επαγγελματίες που θέλουν να εκσυγχρονίσουν και να ολοκληρώσουν τις γνώσεις τους, καθώς επίσης και να τελειοποιήσουν την τεχνική τους στην προετοιμασία των επιφανειών προς βαφή και την εφαρμογή του χρώματος, δίνοντας παράλληλα έμφαση στις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και σε θέματα  υγείας και ασφάλειας. Με την απόκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πιστοποιήσουν τις ικανότητες τους με βάση το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 στην ειδικότητα «Τεχνίτης Βαφέας» από τον διαπιστευμένο φορέα TÜV AUSTRIA HELLAS, σε ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο.  

Η κατάρτιση στην Τεχνολογία Χρωμάτων αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το χρώμα και την εφαρμογή του. Αρχιτέκτονες , πολιτικοί μηχανικοί , χημικοί , χημικοί μηχανικοί , στελέχη εταιριών , βιομηχανιών και χρωματοπωλείων έχουν ήδη παρακολουθήσει με επιτυχία το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Εκτός από αυτά τα προγράμματα, οι επισκέπτες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις νέες και καινοτόμες δράσεις του Ινστιτούτου. Μια από αυτές είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντων (EPD). Οι EPD που εκδίδονται από το Ινστιτούτο  πληρούν όλες τις απαιτήσεις για LEED, BREEAM, Zero Carbon Challenge, Living Building Challenge και άλλες διεθνείς και ευρωπαϊκές αξιολογήσεις. 

Μηχανικοί , τεχνικοί αλλά  και βαφείς που ασχολούνται με βιομηχανικές βαφές ενημερώθηκαν για το  σύστημα εκπαίδευσης και πιστοποίησης FROSIO . Το Ινστιτούτο σε συνεργασία με τον διεθνή εκπαιδευτικό φορέα Paint-Inspector.Com (PIC) διοργανώνει κάθε χρόνο στην  Ελλάδα το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το FROSIO είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα  κατάρτισης και πιστοποίησης επιθεωρητών βαφών (coating inspectors).

Η παρουσίαση από την ομάδα του IoCT του νέου αποκτήματος  Virtual Reality Spray αποτέλεσε σημείο έντονου ενδιαφέροντος και όλοι οι επισκέπτες ενθουσιάστηκαν με τη χρήση του καινοτόμου προσομοιωτή βαφής . Το Ινστιτούτο έχει την τιμή να αποτελεί τον αποκλειστικό διανομέα του  προσομοιωτή της Skillveri Metaverse & XR Simulations σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία και Τουρκία. Με τους προσομοιωτές βαφής τόσο το Ινστιτούτο όσο και οι εταιρείες που θα το επιλέξουν, αναβαθμίζουν και εκσυγχρονίζουν τον τρόπο εκπαίδευσης των τεχνιτών – βαφέων.

Τέλος η ευχάριστη έκπληξη που περίμενε τους επισκέπτες, ήταν η ανακοίνωση της συνεργασίας με την πλατφόρμα TaMastoria.gr, μια εξειδικευμένη πλατφόρμα για τους επαγγελματίες τεχνίτες του χώρου της οικοδομής. Τόσο το Ινστιτούτο, όσο και οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας επενδύουν στην συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των επαγγελματιών του κλάδου.

Η ενεργή συμμετοχή , οι συζητήσεις και οι ενθαρρυντικές ανταποκρίσεις των επισκεπτών αποδεικνύουν την αξία των προσπαθειών του Ινστιτούτου για την προώθηση της γνώσης , της εξειδίκευσης και της καινοτομίας στον κλάδο των χρωμάτων και επιχρισμάτων.

Αρχική δημοσίευση: Περιοδικό Architect