Οι 8 πρώτοι πιστοποιημένοι τεχνίτες βαφείς είναι γεγονός!

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Πιστοποιήθηκαν οι 8 πρώτοι Τεχνίτες Βαφείς κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής τους σε θεωρητική και πρακτική εξέταση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ISO/IEC 17024 (Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Επαγγελματικών Προσόντων), από τον Διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA. Όλοι τους, παρακολούθησαν επιτυχώς το Πρόγραμμα Κατάρτισης Τεχνίτη Βαφέα του IoCT. Συγχαρητήρια για την 100% επιτυχία των συμμετεχόντων στις εξετάσεις!

Πιστοποιητικό τεχνίτη βαφέα