Σεμινάριο EPD – LCA

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

  • Θα ανακοινωθεί
  • Θα ανακοινωθεί
  • 80,00*
  • Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων : Θα ανακοινωθεί

*Για τους αποφοίτους προγραμμάτων κατάρτισης του IoCT η τελική τιμή είναι 50 €

Το IoCT σε συνεργασία με την εταιρεία SustChem συνδιοργανώνουν 4ωρο σεμινάριο εισαγωγής στην Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD). Η EPD αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας του περιβαλλοντικού αντικτύπου των προϊόντων με ακριβή και αξιόπιστο τρόπο και επικοινωνεί με διαφάνεια σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος την περιβαλλοντική επίδοση του προϊόντος σε κάθε στάδιο του Κύκλου Ζωής του (LCA).

Παρότι δεν αποτελεί ακόμη νομοθετική υποχρέωση, η ζήτηση για EPDs από την αγορά είναι τεράστια, κυρίως λόγω των σχημάτων πιστοποίησης κτιρίων LEED, BREEAM, WELL κτλ.. Όμως, όπως όλα υποδεικνύουν, οι EPDs έχουν έρθει για να μείνουν αφού πρόκειται να αποτελέσουν ένα αναπόσπαστο συνοδευτικό των δομικών υλικών.

Θεματικές Ενότητες Σεμιναρίου

Εισαγωγή στην EPDΒασικές έννοιες και ορισμοί
Τι αφορά μια EPD
Κανονιστικό πλαίσιο EPD δομικών υλικών
Διαδικασία ανάπτυξης EPD
Εισαγωγή στις LCAΒασικές έννοιες και ορισμοί
Όρια συστήματος
Πεδία εφαρμογής
Ειδικές περιπτώσεις
Κατανοώντας τις EPDsΕρμηνεία EPDs
Σύγκριση EPDs
Επικοινωνία EPDs
Case Studies

Tο σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για παραγωγούς και χρήστες δομικών προϊόντων καθώς και συμβούλους που ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Διαχείριση. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με τις απαιτήσεις των EPDs και η κατανόησή τους.