Σεμινάριο EPD – LCA – Παρουσίαση

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Το IoCT σε συνεργασία με την εταιρεία SustChem συνδιοργάνωσαν την Πέμπτη 11/05/2023 4ωρο (14:00 – 18:00) σεμινάριο εισαγωγής στην Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD). Η EPD αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας του περιβαλλοντικού αντικτύπου των προϊόντων με ακριβή και αξιόπιστο τρόπο και επικοινωνεί με διαφάνεια σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος την περιβαλλοντική επίδοση του προϊόντος σε κάθε στάδιο του Κύκλου Ζωής του (LCA).


Κατεβάστε ->εδώ<- την παρουσίαση του σεμιναρίου