Κοστολόγηση Συστημάτων Χρωματισμού

Κοστολόγηση
Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Στο Webinar Κοστολόγηση Συστημάτων Χρωματισμού που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 , ο κ. Ανδρέας Μπενέτος, Founder & Managing Director της ERGONNECT, παρουσιάζει βασικές πρακτικές για τον υπολογισμό του κόστους συστημάτων χρωματισμού καθώς και αναδεικνύει πως επηρεάζει το τελικό κόστος η επιλογή της ποιότητας των υλικών.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στη βασική ανάγκη διασύνδεσης & επικοινωνίας (Ζήτηση/Προσφορά) των επαγγελματιών στον κλάδο των κατασκευών. Στο κύριο μέρος της παρουσίασης, αναπτύσσεται η μεθοδολογία επιλογής, επεξεργασίας και κοστολόγησης συστημάτων χρωματισμού και δίνονται σχετικά παραδείγματα.

Τέλος, γίνεται η παρουσίαση της web εφαρμογής δημιουργίας προσφορών Ergonnect, με έμφαση στα δεδομένα & την περιγραφή προϊόντων, συστημάτων και εργασιών, που πρέπει να περιέχονται σε μια προσφορά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ζήτησης.

Κατεβάστε εδώ την παρουσίαση σε μορφή pdf

Παρακολουθήστε το βίντεοσκοπημενο το Webinar Κοστολόγηση Συστημάτων Χρωματισμού