Συμμετοχή στο Building Material Show

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Συμμετέχουμε στην έκθεση Building Material Show και έχουμε κάτι μοναδικό για εσάς!
– Booth με εξοπλισμό Virtual Reality Spraying.
Κλείστε τη θέση σας🌐htts://www.picktime.com/IoCT
– Παρουσίαση “Τι είναι Χρώμα”. Αυτή η παρουσίαση είναι η εισαγωγή των μαθημάτων του Ινστιτούτου.
– Μέρος του μαθήματος “Αστοχίες Βαφής”, όπου παρουσιάζονται περιπτώσεις με φωτογραφικό υλικό και καταλήγουμε σε συζήτηση σχετικά με τη φύση και την προέλευση των αστοχιών.
⏱ 23-24 Σεπτεμβρίου 2023
📌 Ποδηλατοδρόμιο στο Ο.Α.Κ.Α., Περίπτερο 23

building material show