Όροι Αγοράς

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Αγορά εισιτηρίων και συμμετοχή στα προγράμματα του Institute of Coating Technologies (IoCT)

To IoCT παρέχει μία πληθώρα σεμιναρίων, συνεδρίων, προγραμμάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης και λοιπές δράσεις καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την άρτια εκτέλεση αυτών. Η αγορά εισιτηρίων για τις Εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το IoCT συνεπάγεται την πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων χρήσης (https://coatinginstitute.org/oroi-xrisis/), της πολιτικής απορρήτου (https://coatinginstitute.org/politiki-aporritou/) και των όρων Αγοράς Εισιτηρίων όπως αυτοί διατυπώνονται στο παρόν έγγραφο και δημοσιοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο https://coatinginstitute.org/ και ισχύουν.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισμένες Υπηρεσίες, μπορεί να ζητηθούν από το Χρήστη προσωπικές πληροφορίες (όπως στοιχεία ταυτότητας ή επικοινωνίας) στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής στην Υπηρεσία, ή στο πλαίσιο της συνεχούς χρήσης των Υπηρεσιών από τον χρήστη. Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι οποιαδήποτε πληροφορία εγγραφής παρέχεται στον Ιστότοπο θα είναι πάντοτε ακριβής, ορθή και ενημερωμένη.

Εκτός αντίθετης ρητής συμφωνίας, τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι δεν θα αναπαραγάγουν, ανατυπώσουν, αντιγράψουν, πουλήσουν, εμπορευθούν ή μεταπωλήσουν τις υπηρεσίες για οποιοδήποτε σκοπό.

Ο Χρήστης αποδέχεται και κατανοεί ότι είναι υπεύθυνος για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών πρόσβασης που σχετίζονται με οποιονδήποτε λογαριασμό, τον οποίο χρησιμοποιεί για την πρόσβασή του στις Υπηρεσίες.

Αντιστοίχως, ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στον Ιστότοπο και απέναντι σε κάθε τρίτο για κάθε δραστηριότητα η οποία λαμβάνει χώρα μέσα από το λογαριασμό του.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης αντιληφθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικού του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού του, συμφωνεί ότι θα ειδοποιήσει αμέσως τον Ιστότοπο στη διεύθυνση info@coatinginstitute.org

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Nexi e-Commerce” της Nexi Payments Greece S.A. και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Με την υποβολή παραγγελίας και την έκδοση εισιτηρίων από τους χρήστες τεκμαίρεται ότι οι χρήστες διάβασαν και αποδέχονται το σύνολο των όρων χρήσης, με την επιλογή σήμανσης του αντίστοιχου πεδίου στη φόρμα συναλλαγής.

Για την αγορά εισιτηρίων, οι χρήστες πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες του Ιστότοπου και να επιλέξουν τον σωστό τύπο και αριθμό εισιτηρίων, με ευθύνη τους. Το IoCT εκδίδει εισιτήρια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που οι χρήστες επιλέγουν να συμπληρώσουν και δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη. Για αγορά ομαδικών εισιτηρίων, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δημιουργούν λογαριασμό συνεργάτη, ακολουθώντας τις οδηγίες του σχετικού συνδέσμου.

Το κάθε εισιτήριο είναι έγκυρο για ένα άτομο, για την εκδήλωση και τη διάρκεια ισχύος που αναγράφεται σε αυτό. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής τα στοιχεία του εισιτηρίου δεν μεταβάλλονται. Δεν καλύπτεται η αξία εισιτηρίων που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

Οι τιμές που αναγράφονται στον Ιστότοπο σε αντιστοίχιση με κάθε τύπο εισιτηρίου αποτελούν το συνολικό αντίτιμο για την εκδήλωση. Οι ως άνω τιμές που αναγράφονται στον Ιστότοπο μπορούν να τροποποιηθούν από το IoCT οποτεδήποτε.

Το αντίτιμο εξοφλείται με μία από τις μεθόδους πληρωμής που υποστηρίζονται από τον Ιστότοπο και αναφέρονται στα οικεία πεδία και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη φόρμα συναλλαγής. Κατά κύριο λόγο, η εξόφληση πραγματοποιείται μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας του συγκεκριμένου τύπου ή τύπων που γνωστοποιείται στον Ιστότοπο, για συνεργαζόμενες επιχειρήσεις προβλέπεται και πληρωμή μέσω web banking, ενώ μπορεί να προβλέπονται και άλλοι τρόποι πληρωμής σύμφωνα με τις οδηγίες και προϋποθέσεις που εκάστοτε γνωστοποιεί το IoCT στον Χρήστη. Κάθε χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί χρεωστική ή πιστωτική κάρτα της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος και εξουσιοδοτημένος χρήστης.

Τα στοιχεία του κατόχου της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας συμπληρώνονται και τυγχάνουν επεξεργασίας απευθείας στο σύστημα του συνεργαζόμενου με το IoCT, Πιστωτικού Ιδρύματος ή Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών που εκτελεί τη συναλλαγή χρέωσης της κάρτας, ο οποίος εφαρμόζει διεθνώς πιστοποιημένα πρωτόκολλα ασφαλείας για την ασφάλεια των συναλλαγών. Το IoCT δεν τηρεί δεδομένα πιστωτικών καρτών πελατών στα συστήματά του.

Το IoCT δικαιούται για λόγους ασφαλείας, να απορρίψει την παραγγελία του χρήστη, να μην προχωρήσει έκδοση των εισιτηρίων να μην ολοκληρωθεί ή να ακυρώσει τη συναλλαγή.

Σε περίπτωση αυτόματης απόρριψης της κράτησης για λόγους ασφαλείας, η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται άμεσα στον χρήστη. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής για λόγους ασφαλείας, η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται στον χρήστη σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών Σχημάτων Καρτών.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν ο χρήστης δεν λάβει κωδικό συναλλαγής (είτε μέσω σελίδας επιβεβαίωσης, είτε με την αποστολή email, είτε στο κινητό του) μετά την υποβολή των στοιχείων του για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων του, είναι ευθύνη του χρήστη να επικοινωνήσει με το ΙοCT, προκειμένου να πληροφορηθεί για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή του ή όχι. Το IoCT δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλεια του χρήστη σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν έλαβε επιβεβαίωση της κράτησης/συναλλαγής του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ & ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Πριν την αγορά των εισιτηρίων σας βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή ημέρα/ώρα/πρόγραμμα για την συμμετοχή σας, καθώς μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων σας μόνον υπό προϋποθέσεις:

  • Αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής ενός σεμιναρίου/συνεδρίου και γενικότερα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος λόγω έκτακτων περιστάσεων που αφορούν στο IoCT.
  • Ακύρωσης λόγω ανωτέρας βίας ή γενικότερα ακύρωσης που είναι πέραν του εύλογου ελέγχου του IoCT πχ. Απεργίες, Υγειονομικά κρίση, έντονα φυσικά φαινόμενα.
  • Μη χρήσης υπηρεσιών εκ προσφοράς εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που οφείλεται αποκλειστικά στο IoCT, μπορείτε είτε παρακολουθήσετε το πρόγραμμα στις νέες ημερομηνίες εφόσον το επιθυμείτε, είτε να αιτηθείτε επιστροφής χρημάτων εφόσον η νέα ημερομηνία / συνθήκη δεν σας εξυπηρετεί. Σε περίπτωση οριστικής ακύρωσης ενός προγράμματος ή αδυναμίας παρακολούθησης αυτού λόγω τεχνικού προβλήματος (όπως αυτό αναφέρεται ανωτέρω), το IoCT θα αποδώσει εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών το τίμημα που εισέπραξε.

Ο πελάτης αποδέχεται ότι οι διοργανωτές δεν έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου του, για καμία άλλη δαπάνη του από τη ματαίωση της εκδήλωσης.

Αν προκύψει θέμα υπαναχώρησης ή ακύρωσης από την πλευρά σας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως, στέλνοντας το αίτημά σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@coatinginstitute.org. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Για τα Δια ζώσης ή Live εξ αποστάσεως προγράμματα

Εάν επιθυμείτε να αποχωρήσετε από κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή συνέδριο, προβλέπεται επιστροφή χρημάτων, εφόσον το αίτημα σας για υπαναχώρηση έχει κατατεθεί έως και 30 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος. Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ή και κατά την έναρξη του προγράμματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από την πλευρά του IoCT.

2. Για τα βιντεοσκοπημένα προγράμματα ή εκπαιδευτικά προγράμματα on-line

Εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε / ακυρώσετε τη συμμετοχή σας, εφόσον αποδεδειγμένα δεν έχετε προχωρήσει σε χρήση της εν λόγω υπηρεσίας (δεν έχετε κάνει login), προβλέπεται επιστροφή χρημάτων. Αν υπάρξει υπαναχώρηση από την πλευρά σας, μετά την ενεργοποίηση του κωδικού πρόσβασής στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από την πλευρά του  IoCT. Εκτός από τους ανωτέρω γενικούς όρους, ενδέχεται σε κάποια προγράμματα να τηρείται διαφορετική πολιτική διδάκτρων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που αυτό μπορεί να έχει. Οι ειδικότεροι όροι αναγράφονται στις αναλυτικές πληροφορίες του εκάστοτε προγράμματος.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η αγορά του εισιτηρίου παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του να συμμετέχει  την ημέρα ή κατά το χρονικό διάστημα που αναγράφεται σε αυτό, εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου. Η είσοδος του επισκέπτη στην εκδήλωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Το εισιτήριο επιδεικνύεται στο σημείο ελέγχου του χώρου, ελέγχεται με σάρωση του ειδικού κωδικού και ακυρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του προσωπικού.

Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο συμμετοχή στην εκδήλωση για τον οποίο αναγράφει ότι ισχύει. Όποιος παρουσιάζει πλαστό εισιτήριο ή εισιτήριο που δεν προέρχεται από επίσημο σημείο πώλησης, μπορεί να διωχθεί ποινικά. Το πρώτο άτομο που προσκομίζει το εισιτήριο θεωρείται νόμιμος κάτοχος, στο δεύτερο άτομο που θα παρουσιάσει εκτύπωση του ίδιου εισιτηρίου δεν θα επιτραπεί η είσοδος.

Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση του IoCT, μπορεί να ακυρωθούν.

Οι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του χώρου μπορούν να απαγορεύσουν την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, είναι βίαια προσβλητικά ή υποκινούν δημοσίως πράξεις μίσους, ρατσισμού, σεξισμού κλπ, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή αιχμηρά ή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα που μπορούν να χρησιμεύσουν σαν όπλα, ακόμα και στη περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο της εκδήλωσης (για βιντεοσκόπηση φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση της εκδήλωσης ή μέρους αυτής). Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα, στο πλαίσιο των άνω απαγορεύσεων.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να κρατούν το απόκομμα του εισιτηρίου καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης και να το επιδεικνύουν στο προσωπικό ασφαλείας μόλις τους ζητηθεί. Μετά την έξοδο από τον χώρο, λήγει η διάρκεια ισχύος του εισιτηρίου και δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για είσοδο.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των υπευθύνων του χώρου καθώς με τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής όπως οι κανόνες αυτοί κατά καιρούς ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Μέρη της εκδήλωσης πιθανά να βιντεοσκοπούνται/μαγνητοσκοπούνται η να λαμβάνονται φωτογραφίες. Τα σχετικά αποσπάσματα/φωτογραφίες είναι δυνατόν να παρασχεθούν σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτραοακουαστικής επεξεργασίας ή/και υπηρεσίες περαιτέρω εμπορικής εκμετάλλευσης ή/και διαφήμισης και προβολής. Μέλη των συμμετεχόντων που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση ούτε από την εταιρία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση
/μαγνητοσκόπηση/φωτογράφηση ούτε από τους Διοργανωτές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με τον παρόντα ιστότοπο και τους αναγραφόμενους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο info@coatinginstitute.org ή στο τηλέφωνο +30 2102202142.