Αναστολή μέχρι νεοτέρας όλων των προγραμματισμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2020

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Καθώς ο COVID-19 συνεχίζει να επεκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και με ισχυρό αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας, σε πλήρη εναρμόνιση με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας & του E.O.Δ.Y. για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19, το Institute of Coating Technologies ανακοινώνει την αναστολή μέχρι νεοτέρας όλων των προγραμματισμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2020. Στη περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του academy@coatinginstitute.org

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και την κατανόησή σας!