Συνταγή για αντισηπτικό διάλυμα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό υγείας

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Συνταγή για αντισηπτικό διάλυμα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό υγείας.

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf