Το IoCT οργανωτικό μέλος του ASTM

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Από τις αρχές του 2021 το Ινστιτούτο είναι οργανωτικό μέλος του ASTM συμμετέχοντας στην τεχνική επιτροπή «D01 on Paint and Related Coatings, Materials, and Applications» η οποία σχετίζεται με την ανάπτυξη προτύπων για τον κλάδο των χρωμάτων.

Ο Αμερικανικός οργανισμός για την ανάπτυξη των προτύπων (ASTM) είναι παγκόσμιας αποδοχής οργανισμός τυποποίησης που έχει αναπτυχθεί καθιερώνοντας πρότυπα σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών προϊόντων – υλικών, καθώς και επί συναφών συστημάτων και υπηρεσιών.

Ο ASTM ιδρύθηκε το 1898, είναι ο αρχαιότερος, και εδρεύει στη Πενσυλβάνια των ΗΠΑ. Αποτελεί σήμερα διεθνή κυβερνητικό οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναπτύχθηκε ακολουθώντας συναινετικές διαδικασίες πολυμελών επιστημονικών επιτροπών συντάσσοντας διεθνή τεχνικά πρότυπα τα οποία και γίνονται παγκοσμίως ευρύτερα αποδεκτά. Σήμερα θεωρείται ίσως ο μεγαλύτερος οργανισμός προτύπων στον κόσμο, περιλαμβάνοντας περισσότερα από 12.000 πρότυπα.

Τα πρότυπα του ASTM διακρίνονται σε έξι βασικές κατηγορίες.

  1. πρότυπα προδιαγραφών,
  2. πρότυπα μεθόδων δοκιμών,
  3. πρότυπα οδηγών πληροφοριών
  4. τυποποιημένη ταξινόμηση υλικών και προϊόντων
  5. τυποποιημένη ορολογία καθώς και
  6. πρακτικά πρότυπα επί προϊόντων ή μεθόδων εκτός ή πέρα των παραπάνω.

Όλα τα παραπάνω πρότυπα που φέρουν την ονομασία του οργανισμού ακολουθούμενου με ένα χαρακτηριστικό γραμματαριθμό, (π.χ. ASTM A354), περιλαμβάνονται σε ετήσιες πολύτομες εκδόσεις του οργανισμού που τίθενται σε παγκόσμια κυκλοφορία και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι εκδόσεις αυτές διακρίνονται σε τομείς ενδιαφέροντος όπως π.χ. προϊόντα χαλυβουργίας, μετάλλων, κλωστοϋφαντουργίας, πετρελαιοειδών και λιπαντικών, πλαστικών και χρωμάτων, ειδικών χημικών προϊόντων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, θεμάτων περιβαλλοντικής και πυρηνικής τεχνολογίας, γεωθερμίας, ηλιακής και αιολικής ενέργειας, μεθόδους και όργανα ελέγχου και μέτρησης καθώς και δείκτες ασφαλείας – διακίνησης.

Στον κλάδο των χρωμάτων χρησιμοποιούνται ευρύτατα πρότυπα ASTM για τον έλεγχο των τεχνικών επιδόσεων. Για παράδειγμα, το ASTM D 562-10 (2018) χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του ιξώδους ενώ το ASTM E313 – 20 προδιαγράφει τον τρόπο μέτρησης των δεικτών λευκότητας και κιτρινίσματος των οικοδομικών χρωμάτων.

Το IoCT σαν μέλος του ASTM θα συμμετάσχει ενεργά στην προώθηση της τυποποίησης στην Ελλάδα, την επικαιροποίηση των υφιστάμενων προτύπων και τη δημιουργία νέων προτύπων που εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις και προκλήσεις του συνεχώς εξελισσόμενου κλάδου των χρωμάτων.

ASTM Organizational Member