Ανάλυση για τις αυξήσεις τιμών στις Α’ ύλες της Χρωματοβιομηχανίας

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Ο κλάδος της κατασκευής είναι από εκείνους που επλήγησαν λιγότερο, μέχρι τώρα, από την πανδημία του Covid-19 στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι περισσότερες Ελληνικές εταιρίες του κλάδου των χρωμάτων θα ανακοινώσουν κερδοφορία για το 2020 αντίστοιχη ή μεγαλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Σε αυτό βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό οι χαμηλές τιμές των Α’ υλών.

Από τα τέλη του 2020 όμως παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση στις τιμές, σχεδόν όλων, των Α’ υλών της χρωματοβιομηχανίας. Μερικά παραδείγματα Α Υλών που επηρεάζουν τα περισσότερα προϊόντα αναφέρονται παρακάτω:

Ρητίνες

  • Το Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη έγινε μια μεγάλη αύξηση στις τιμές των ισοκυανικών μονομερών, μιας ολιγοπολιακής αγοράς με λίγους παραγωγούς TDI και HDI. Η μέση τιμή του TDI αυξήθηκε σχεδόν 90% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020.
  • Φωτιά και προβλήματα παραγωγής το Νοέμβρη σε δυο εργοστάσια (Κινα και Κορέα) που παράγουν Δισφαινόλη Α, οδήγησαν σε αυξήσεις της τάξης του 60% στις εποξειδικές ρητίνες.
  • Η διακοπή παραγωγής του εργοστασίου της BASF Ludwigshafe λόγω «unforeseeable technical problems» που παράγει n-butanol και n-butyl acrylate οδήγησαν σε ελλείψεις αλλά και αυξήσεις τιμών της τάξης του 10-20% στις ακρυλικές ρητίνες.
  • Στους πολυεστέρες αναφέρονται αξιοσημείωτες αυξήσεων τιμών αλλά και ελλείψεων σε μαλεικό ανυδριτη, αδιπικό ανυδρίτη και γλυκόλες.

Διαλύτες

  • Οι διαλύτες σημείωσαν μεγάλες αυξήσεις σε σχέση με πέρσι, +100% το ασετόν, +60% η προπυλενογλυκόλη, +130% το MIBK, +90% το Butyl Acetate, +40-60% οι υπόλοιποι εστέρες.
  • Σταθερές δείχνουν να παραμένουν οι τιμές των αρωματικών διαλυτών, ξυλολιο και τολουόλιο, αλλά και του white spirit, λόγω της χαμηλής τιμής του πετρελαίου.

Επιπλέον, η κατάσταση επιδεινώνεται από την τρέχουσα παγκόσμια έλλειψη εμπορευματοκιβωτίων, η οποία οδήγησε σε απότομη αύξηση του κόστους μεταφοράς από την Ασία στην Ευρώπη, περιορίζοντας έτσι περαιτέρω τον εφοδιασμό στην Ευρώπη. Οι τιμές των μεταφορικών από Ασία έχουν αυξηθεί κατά 200%.

Η ισχυρή ζήτηση από ορισμένες αγορές συμπαρασύρει σε αύξηση των τιμών όλων των Α Υλών, ενώ μια απροσδόκητα γρήγορη ανάκαμψη σχήματος “V” στην Κίνα τροφοδοτεί επίσης τη ζήτηση για αυτές τις βασικές Α’ ύλες

Η υψηλότερη ζήτηση σε συνδυασμό με τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και την περιορισμένης διαθεσιμότητας μεταφορικών πόρων, αυξάνει την αβεβαιότητα στην αγορά και αυξάνει απότομα τις τιμές των Α’ υλών. Το κόστος των Α’ υλών είναι πολύ σημαντικό για τους κατασκευαστές χρωμάτων, καθώς αποτελούν πάνω από το  50% του λειτουργικού κόστους.

Ο τομέας των χρωμάτων που επηρεάζεται περισσότερο από τις τελευταίες αυξήσεις είναι των βιομηχανικών και ναυτιλιακών χρωμάτων κυρίως λόγω των αυξήσεων στα χρώματα δύο συστατικών ενώ τα οικοδομικά χρώματα δεν επηρεάζονται ακόμα τόσο πολύ. Ήδη αρκετοί παραγωγοί χρωμάτων διεθνώς ανακοινώνουν οριζόντιες αυξήσεις, αυτό ήδη αποτυπώνεται και στο διάγραμμα του δείκτη τιμών παραγωγών χρώματος (FRED):

https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=BteP

Η χημική βιομηχανία πρέπει να αναμένει ακόμη περισσότερες αυξήσεις τιμών στις Α’ ύλες, καθώς και περαιτέρω αβεβαιότητες και διακυμάνσεις και σε άλλους τομείς. Η βιομηχανία μετάλλων αντιμετωπίζει, για παράδειγμα, επίσης υψηλές τιμές χάλυβα, οι οποίες δείχνουν ήδη τις πρώτες επιπτώσεις στις τιμές των μεταλλικών συσκευασιών.

To Institute of Coating Technologies (IoCT) ως φορέας που δραστηριοποιείται ενεργά στο κλάδο των χρωμάτων παρακολουθεί τις εξελίξεις, και θα συνεχίσει να ενημερώνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τις επικείμενες διακυμάνσεις στις τιμές που αναπόφευχθα θα σημειωθούν στα τελικά προϊόντα.

Rising Prices