Έναρξη εγγραφών για τον 2ο κύκλο κατάρτισης τεχνίτη βαφέα

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 2ο κύκλο κατάρτισης τεχνίτη βαφέα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από τις 7/10/2020 και θα ολοκληρωθεί στις 14/11/2020. Οι δια ζώσης συναντήσεις χωρίζονται σε δώδεκα (12) εκπαιδευτικές συναντήσεις από τέσσερις (4) ώρες η καθεμία με δύο (2) συναντήσεις κάθε βδομάδα. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται Τετάρτη (18:00 – 22:00) και Σάββατο (10:00 – 14:00).

Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου κατάρτισης, των βιωματικών δράσεων και των περιορισμών για την μη διάδοση του COVID-19, ο αριθμός συμμετεχόντων έχει οριστεί κατά μέγιστο στα 15 άτομα. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να πάρει μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης αποκτηθείσων ικανοτήτων και δεξιοτήτων από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων TUV Austria, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 στην ειδικότητα «Τεχνίτη Βαφέα».