Επιφάνειες Βαφής και Προετοιμασία τους

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Το Σάββατο 17/10/2020 στα πλαίσια της ενότητας “Επιφάνειες Βαφής και Προετοιμασία τους” του 2ου κύκλου Κατάρτισης Τεχνιτη Βαφέα πραγματοποιήθηκε 4ωρη παρουσίαση από τον κ. Δημήτρη Πουλακίδα, διευθυντή R&D Κονιαμάτων της εταιρίας Marmoline Advanced Building Materials. Ακολούθησε συζήτηση όπου αναδείχθηκε η σημαντικότητα της σωστής προετοιμασίας των επιφανειών στην πρόληψη αστοχιών. 

Marmoline -IoCT