Επαναλειτουργία του 1ου κύκλου κατάρτισης τεχνίτη βαφέα

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

O πρώτος κύκλος κατάρτισης τεχνίτη βαφέα που ξεκίνησε στις 26/02/2020 και ανεστάλη στις 11/03/2020 βάσει της ΚΥΑ 16838/10-3-2020 για την μη διάδοση του COVID-19 συνεχίζεται από την Τετάρτη 27/05/2029 και θα ολοκληρωθεί στις 20/06/2020. Το πρόγραμμα κατάρτισης διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Institute of Coating Technologies (IoCT).

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να πάρει μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης αποκτηθείσων ικανοτήτων και δεξιοτήτων από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων TUV Austria, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 στην ειδικότητα «Τεχνίτη Βαφέα».

First educational course on Institute of Coatings Technology