Έναρξη εγγραφών για τον 2ο κύκλο κατάρτισης τεχνίτη βαφέα

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 2ο κύκλο κατάρτισης τεχνίτη βαφέα. Το πρόγραμμα λόγω της αναστολής μαθημάτων θα ξεκινήσει από τις 16/09/2020, θα ολοκληρωθεί στις 24/10/2020 και έχει διάρκεια 48 ώρες (12 εκπαιδευτικές συναντήσεις από 4 ώρες η καθεμία, 2 συναντήσεις κάθε εβδομάδα). Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται Τετάρτη (18:00 – 22:00) και Σάββατο (10:00 – 14:00).

Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου κατάρτισης και των βιωματικών δράσεων, ο αριθμός συμμετεχόντων έχει οριστεί κατά μέγιστο στα 25 άτομα ανά κύκλο εκπαίδευσης. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να πάρει μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης αποκτηθείσων ικανοτήτων και δεξιοτήτων από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων TUV Austria, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 στην ειδικότητα «Τεχνίτη Βαφέα».

First educational course on Institute of Coatings Technology