Έναρξη Αντιντάμπινγκ Διαδικασίας από την ΕΕ για τις εισαγωγές Εποξειδικών Ρητινών

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Η EE ανακοίνωσε την έναρξη αντιντάμπινγκ διαδικασίας για τις εισαγωγές εποξειδικών ρητινών από την Κίνα, τη Δημοκρατία της Κορέας, την Ταϊβάν και την Ταϊλάνδη. Αυτή η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως αποτέλεσμα καταγγελίας από τον Συνασπισμό που ερευνά το επίπεδο του ντάμπινγκ που ασκούν οι εξαγωγείς από τις τέσσερις στοχευμένες χώρες στην αγορά της ΕΕ και κατά πόσον οι εισαγωγές από αυτές τις χώρες έχουν προκαλέσει ζημία στη βιομηχανία εποξειδικών ρητινών της Ευρώπης.

Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι οι εξαγωγείς παραγωγοί από τις τέσσερις χώρες έχουν ζημιώσει τους Ευρωπαίους παραγωγούς εποξειδικών ρητινών πωλώντας τα προϊόντα τους στην αγορά της ΕΕ σε χαμηλές τιμές που υποσκάπτουν σημαντικά τις τιμές των Ευρωπαίων παραγωγών. Εάν η αντιντάμπινγκ έρευνα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έχουν πραγματοποιηθεί επιζήμιες πρακτικές ντάμπινγκ από τις τέσσερις στοχευμένες χώρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να επιβάλει επιπλέον δασμούς στις εισαγωγές εποξειδικών ρητινών από αυτές τις χώρες για να αποκαταστήσει τους όρους του δίκαιου ανταγωνισμού στην ΕΕ.

Τα περιθώρια ντάμπινγκ που έχουν αναφερθεί στην καταγγελία και κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας είναι ως εξής:

Χώρα Πιθανά ποσοστά επιβολής δασμού Αντιντάμπινγκ
Κίνα 140% – 170%
Δημοκρατία της Κορέας 10% – 40%
Ταϊβάν 20% – 40%
Ταϊλάνδη 60% – 90%

Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί που συμμετέχουν στον Συνασπισμό παράγουν εποξειδικές ρητίνες, ένα απαραίτητο συστατικό για το οποίο δεν υπάρχουν υποκατάστατα, για διάφορες εφαρμογές πελατών, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων βιομηχανιών όπως η Ναυτιλία, η Αυτοκινητοβιομηχανία, η Άμυνα, η Ηλεκτρική Ενέργεια, οι Ημιαγωγοί και η Αιολική Ενέργεια. Η διαθεσιμότητα ευρωπαϊκής παραγωγής εποξειδικών ρητινών είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού της ΕΕ για τις βιομηχανίες που προωθούν την πρόοδο προς τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η πρόσφατη εφαρμογή αντιντάμπινγκ μέτρων για το διοξείδιο του τιτανίου προσφέρει ένα ανάλογο παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές διοξειδίου του τιτανίου από την Κίνα, για να αντιμετωπίσει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που προκάλεσαν σοβαρή ζημία στους Ευρωπαίους παραγωγούς. Αυτή η ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση των όρων του δίκαιου ανταγωνισμού, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και την προστασία των θέσεων εργασίας.

Όπως και με το διοξείδιο του τιτανίου, η αντιμετώπιση του ντάμπινγκ στις εποξειδικές ρητίνες είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, την εξασφάλιση της οικονομικής ασφάλειας και τη διατήρηση κρίσιμων τεχνολογικών υποδομών. Οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναδεικνύουν τη δέσμευση της ΕΕ για την προάσπιση των συμφερόντων των ευρωπαίων παραγωγών και την εξασφάλιση ενός βιώσιμου και δίκαιου εμπορικού περιβάλλοντος.

Παρ ‘όλα αυτά, οι παραγωγοί χρωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σκεπτικοί για την επικείμενη αύξηση τιμών που μπορεί να προκύψει από την επιβολή αντιντάμπινγκ δασμών στις εισαγωγές εποξειδικών ρητινών και διοξειδίου του τιτανίου από τρίτες χώρες. Αν και οι δασμοί αυτοί στοχεύουν στην προστασία των ευρωπαίων παραγωγών και την αποκατάσταση του δίκαιου ανταγωνισμού, οι παραγωγοί χρωμάτων ανησυχούν ότι η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών θα μετακυληθεί στις τελικές τιμές των προϊόντων τους. Η αύξηση αυτή μπορεί να μειώσει την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά και να επηρεάσει αρνητικά την κερδοφορία τους, ειδικά σε μια περίοδο όπου η οικονομική αστάθεια και οι πληθωριστικές πιέσεις ήδη επηρεάζουν τις βιομηχανικές δραστηριότητες και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.