Χρωματικός χώρος : Σύστημα CIELAB

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Το 1975 η CIE (International Commission on Illumination) πρότεινε ένα νέο σύστημα με σκοπό την τυποποίηση και απλοποίηση της επικοινωνίας σχετικά με τις αποχρώσεις, ανεξάρτητα από το όργανο μέτρησης και τις συνθήκες φωτισμού. Το σύστημα CIELAB λειτουργεί μέχρι σήμερα ως σημείο αναφοράς στις σχέσεις πωλητή – πελάτη. Πρόκειται για έναν χρωματικό χώρο, ο οποίος προσομοιώνει καλύτερα την ανθρώπινη αντίληψη των χρωματικών διαφορών. Κάθε χρώμα αποκτά 3 χρωματικές συντεταγμένες. Στο σύστημα CIELAB οι συντεταγμένες αυτές είναι το L*, το a* και το b* και απεικονίζονται σε τρισδιάστατο σύστημα συντεταγμένων.

Η συντεταγμένη L* (lightness) αντιστοιχεί στην τιμή της φωτεινότητας και παίρνει τιμές από 0 (μαύρο) έως 100 (λευκό), ενώ οι συντεταγμένες a* και b* αντιστοιχούν στην πληροφορία του χρώματος, δίχως οι τιμές τους να έχουν αριθμητικά όρια.

Η τιμή του a* δίνει τη θέση του χρώματος ανάμεσα στο πράσινο και το κόκκινο (μικρότερη τιμή του a* τείνει στο πράσινο, μεγαλύτερη τείνει στο κόκκινο).

Αντίστοιχα, η τιμή του b* δίνει τη θέση ανάμεσα στο μπλε και το κίτρινο (μικρότερη τιμή b* τείνει προς το μπλε, μεγαλύτερη προς το κίτρινο).

Ο συνδυασμός των τριών συντεταγμένων περιγράφει πάντοτε το ίδιο χρώμα ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού και παρατήρησης (συνεπώς των οργάνων μέτρησης – device independent). Στη βιομηχανία χρωμάτων το σύστημα CIELAB βρίσκει εφαρμογή στον ποιοτικό έλεγχο των αποχρώσεων, στην έρευνα νέων συνταγών, στη δημιουργία βάσης δεδομένων (database) συστημάτων χρωματισμού και τη σύγκριση με τον ανταγωνισμό.

Μάθετε περισσότερα για τις αποχρώσεις στο σεμινάριο του IoCT : ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ.

 

σύστημα CIELAB