Το ΙoCT νέο μέλος του ΣΕΧΒ

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Η συμμετοχή του ΙoCT στον Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ), από την αρχή του έτους, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα για την εδραίωση του ινστιτούτου ως φορέα στην Ελληνική Χημική Βιομηχανία.

Ο ΣΕΧΒ έχει ως στόχο τη μελέτη και επίλυση των θεμάτων που αφορούν τη χημική βιομηχανία στη χώρα. Αυτά τα θέματα περιλαμβάνουν την ασφαλή παραγωγή, τη βελτίωση των διεργασιών και των προϊόντων, καθώς και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα.

Μέσω τέτοιων συνεργασιών, οι οργανισμοί μπορούν να ανταλλάξουν γνώσεις, τεχνολογία και πόρους για να επιτύχουν κοινούς στόχους. Στη Χημική Βιομηχανία, οι συνεργασίες μεταξύ φορέων μπορούν να οδηγήσουν σε καινοτόμα προϊόντα, βελτιώσεις στις διεργασίες παραγωγής την αειφόρο ανάπτυξη και την καινοτομία.