Η χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) κατά την πανδημία του COVID-19

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Η χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) κατά την πανδημία του COVID-19. Ανάλογα με τις συνθήκες πως πρέπει να προστατευόμαστε.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y