Ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου του προγράμματος κατάρτισης «Τεχνίτη Βαφέα».

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Tο Σάββατο 04/07/2020 ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο πρώτος κύκλος του προγράμματος κατάρτισης «Τεχνίτη Βαφέα». Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης αποκτηθείσων ικανοτήτων και δεξιοτήτων του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης προσώπων TUV Austria, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 στην ειδικότητα «Τεχνίτης Βαφέας» το ερχόμενο φθινόπωρο.
Η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη θεωρητική εκπαίδευση και στην πρακτική εφαρμογή συνέβαλε καταλυτικά στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την επαγρύπνηση σε ζητήματα του κλάδου. Σε συνδυασμό με την αφοσίωση, την αποτελεσματικότητα, το μεράκι και την επιστημονική γνώση των εκπαιδευτών, ο πρώτος κύκλος του εν λόγω προγράμματος ολοκληρώθηκε σε κλίμα ικανοποίησης και συναδελφικότητας. Τα παραπάνω επιβεβαίωσαν το υψηλό επίπεδο του προγράμματος που ανταποκρίθηκε στις πιο απαιτητικές προσδοκίες των συμμετεχόντων, επισφράγισαν την αναγκαιότητά του ενώ έθεσαν και τα θεμέλια για μια ακόμα καλύτερη συνέχεια.
Ευχαριστούμε θερμά όλες τις εταιρείες και όλα τα πρόσωπα που υποστήριξαν την προσπάθειά μας.
Με χαρά ανακοινώνουμε, πως ο δεύτερος κύκλος κατάρτισης θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2020.

#ioct #instituteofcoatingtechnologies #coatinginstitute #κατάρτισητεχνίτηβαφέα

IoCT Training programme of Coating Applicator Specialist