Χρόνος ζωής μίγματος Vs Χρόνος εργασιμότητας Vs Διάρκεια ζωής χρώματος

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Oι όροι shelf life, pot life και working life χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της προσδοκώμενης διάρκειας ζωής ενός χρώματος, αλλά δεν σημαίνουν τα ίδια πράγματα. Ας ρίξουμε μια ματιά στο τι σημαίνει καθένας από αυτούς τους όρους και πώς επηρεάζουν τη χρήση και την εφαρμογή των χρωμάτων.

Χρόνος ζωής χρώματος

Η διάρκεια ζωής (shelf life) είναι, πολύ απλά, το χρονικό διάστημα που μπορεί ένα προϊόν να παραμείνει στο ράφι και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Για τα χρώματα, μας δείχνει το χρόνο που μπορεί να αποθηκευτεί ένα κουτί χρώματος και να εξακολουθεί να πληρεί τις προδιαγραφές για τη σωστή εφαρμογή.

Χρόνος ζωής μίγματος

Ο χρόνος ζωής μίγματος (pot life) αναφέρεται σε χρώματα δύο ή περισσοτέρων συστατικών. Πρόκειται για το χρονικό διάστημα που μπορεί να εφαρμοστεί το χρώμα σε μια επιφάνεια μετά την ανάμειξη των επιμέρους συστατικών. Τεχνικά, είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να διπλασιαστεί το αρχικό ιξώδες της βαφής και το μίγμα να γίνει πολύ παχύρρευστο ώστε να μην μπορεί να εφαρμοστεί.

Χρόνος εργασιμότητας

Ο χρόνος εργασιμότητας (working life) είναι παρόμοια έννοια με τον χρόνο ζωής μίγματος καθώς αναφέρεται σε χρώματα δύο ή περισσοτέρων συστατικών, με μια βασική διαφορά. Ο χρόνος εργασιμότητας χρησιμοποιείται για να περιγράψει σε πόσο χρόνο μπορεί να εφαρμοστεί ένα χρώμα σε μια επιφάνεια μετά την ανάμειξή των επιμέρους συστατικών. Σε αντίθεση με τον χρόνο ζωής μίγματος, ο οποίος καθορίζεται όταν το ιξώδες.

διπλασιάζεται, ο χρόνος εργασιμότητας δεν έχει συγκεκριμένη προϋπόθεση, αν και τα αποτελέσματα είναι τα ίδια – το χρώμα δεν μπορεί πλέον να εφαρμοστεί όπως προβλέπεται. Μπορεί δηλαδή να παρέλθει ο χρόνος εργασιμότητας παρότι το ιξώδες δεν έχει διπλασιαστεί ακόμα.

Πηγή: Coatings World

Shelf Life vs Pot Life vs Working Life