Πρόβλεψη αγοράς για τα χρώματα πούδρας

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

📊Πρόβλεψη 2032: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Precedence Research, το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς για τα χρώματα πούδρας (powder coatings) ήταν περίπου 13,54 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023. Προβλέπεται να φτάσει πάνω από 23,4 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2032, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 5,62 % από το 2023 έως το 2032.

📈 Το 2023: Με τα γνωστά προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού, τα θέματα που σχετίζονται με τις τιμές του φυσικού αερίου, τις πιθανές φυσικές καταστροφές και τη γεωπολιτική αστάθεια, πολλοί ειδικοί προέβλεψαν ύφεση και αβεβαιότητα. Αντίθετα με τις προβλέψεις, η πραγματική εικόνα δείχνει αύξηση των εσόδων σε πολλές επιχειρήσεις. Παρά τις προκλήσεις, η αγορά των χρωμάτων πούδρας δείχνει ανθεκτικότητα ενώ η ανάκαμψη αναμένεται να ξεκινήσει ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2024.

🔍 H Ανταπόκριση των Εταιρειών: Παρά τις αβεβαιότητες, οι επιχειρήσεις στον κλάδο των χρωμάτων πούδρας αναπτύσσονται συνεχώς. Οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες αποτελούν την απάντησή τους στην δύσκολη αυτή περίοδο.

Πηγή: European Coatings