Κοστολόγηση Συστημάτων Χρωματισμού – Online σεμινάριο

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Στο webinar Κοστολόγηση Συστημάτων Χρωματισμού ο κ. Ανδρέας Μπενέτος, Founder & Managing Director της ERGONNECT, θα παρουσιάσει βασικές πρακτικές για τον υπολογισμό του κόστους συστημάτων χρωματισμού καθώς και θα αναδείξει πως επηρεάζει το τελικό κόστος η επιλογή της ποιότητας των υλικών.

Αρχικά, θα γίνει αναφορά στη βασική ανάγκη διασύνδεσης & επικοινωνίας (Ζήτηση/Προσφορά) των επαγγελματιών στον κλάδο των κατασκευών. Στο κύριο μέρος της παρουσίασης, θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία επιλογής, επεξεργασίας και κοστολόγησης συστημάτων χρωματισμού και θα δοθούν σχετικά παραδείγματα. Τέλος, θα γίνει η παρουσίαση της web εφαρμογής δημιουργίας προσφορών Ergonnect, με έμφαση στα δεδομένα & την περιγραφή προϊόντων, συστημάτων και εργασιών, που πρέπει να περιέχονται σε μια προσφορά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ζήτησης.

Στο τέλος θα υπάρχει διαθέσιμος χρόνος μισής ώρας για ερωτήσεις και απαντήσεις από τον εισηγητή.

Ημερομηνία: Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου στις 19:00

Διάρκεια : 90min

Κόστος : Δωρεάν

–> Link εγγραφής <–

Κοστολόγηση