Διεθνής Ένωση Τεχνιτών Βαφέων (UNIEP)

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print

Uniep

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Χρώματος έγινε μέλος της Διεθνούς Ένωσης Τεχνιτών Βαφέων (UNIEP). Η UNIEP έχει έδρα στις Βρυξέλες και δραστηριοποιείται από το 1953 σε 16 χώρες, ως ο φορέας που ερευνά τις ανάγκες του κλάδου , προωθεί την εκπαίδευση, την καινοτομία και προασπίζει τα συμφέροντα των επαγγελματιών βαφέων. Σύντομα, θα ανακοινωθούν οι απο κοινού δράσεις μας.